Bestuur

De muziekvereniging Harmonie OBK bestaat uit een tweetal hoofdgeledingen:
de slagwerkgroep en het harmonieorkest.

Het dagelijks reilen en zeilen wordt gecoördineerd door voorlopig een 8-koppig bestuur
waarvan ieder bestuurslid voor diverse taken verantwoordelijk is.
Daarnaast fungeren de bestuursleden in diverse commissies.

Wern van Asseldonkvoorzitter
tambour-maître
commissie Financiële acties
commissie Oud papier
commissie weekend
Judith van den Ackersecretaris
Arno Manderspenningmeester
commissie Financiële acties
Vrienden van OBK
Daniëlle Kruytzercommissie PR
commissie Producties
commissie Toekomst OBK
commissie Solistenfestival
commissie weekend
vacantvicevoorzitter
assistent-dirigent
Paul van Antwerpencommissie SMOG
commissie PR
commissie Oud papier
Nicky Verwegencommissie Financiële acties
aankoopbeleid muziekinstrumenten

Sandy Rombout

commissie Toekomst OBK
commissie MOG
commissie PR

Lowie van der Heijden

commissie Oud papier
commissie Producties