Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2024

Op woensdag 10 april 2024 hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering in Café
Van Haandel in Erp.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende de bijeenkomt met een woord van welkom aan
iedereen en met name aan de beide aanwezige ereleden.
Het zeer complete en uitgebreide jaarverslag van activiteiten 2023, van de hand van
secretaris Judith van den Acker, werd aan alle leden vooraf toegezonden. En oogstte
een verdiend applaus.
De repetitiekanjer van 2023 van het harmonieorkest werd gehuldigd: bassist Marius
Vissers bleek de gelukkige. Ook voor de slagwerkgroep hoopt men volgende jaar een
kanjer te kunnen noemen.
Penningmeester Arno Manders deed aan de hand van lichtbeelden verslag van het
financieel boekjaar 2023. Besluit naar aanleiding van het minder positief saldo is de contributie enigszins te verhogen. Het lesgeld wordt mede hierdoor met minder korting vanuit OBK beloont. De kascommissie roemde de
overzichtelijke boekhouding en stelde voor om de penningmeester te dechargeren.
Wat de vergadering met applaus bekrachtigde. Een nieuwe commissie werd benoemd..
Een verplicht en voor OBK een nieuw fenomeen binnen de vereniging, is de vertrouwenscontactpersoon.
Angela van den Crommenacker en Jesse van Lankveld gaan als zodanig fungeren. Op
de OBK-website wordt hun mailadres genoemd op de pagina Contact.
Het bestuur stelde voor om de aftredende Paul van Antwerpen opnieuw te benoemen.
De vergadering nam afscheid van Jesse van Lankveld die zich niet langer
verkiesbaar stelde.
Voorzitter Van Asseldonk reikte Jesse een boeket aan en noemde zijn uitgebreide
staat van dienst als bestuurslid en muzikant. Voor de vacante bestuursfunctie
wordt een opvolger gezocht.
De voornaamste activiteiten van OBK gedurende 2024 werden door de voorzitter
genoemd, zoals de muziekreis naar Winterberg en het zomerconcert op 26 juni
waaraan ook de nieuwe lichting “laatbloeiers” muzikaal zal deelnemen.
De meerjarenplanning bleek nog geen harde vooruitzichten te kennen. 2025 zou
een jaar voor deelname aan een concertwedstrijd kunnen zijn. Grote projecten
zoals Lost in Music zouden in diverse kleinere variaties te kunnen worden
georganiseerd.
Het agendapunt Toekomstvisie van Muziekvereniging OBK spitste zich deze
vergadering met name toe op de te ontwikkelen PR-activiteiten zoals het
aanpassen van de website en het energiek gebruik van de sociale media. Een nieuw
logo werd gepresenteerd en de vergadering kon kennisnemen van de opzet van de toekomstige
website.
De vergadering vroeg zich af of de toekomstmuziek zich alleen maar rond de gepresenteerde
zaken afspeelde. En wat er gedaan werd aan opleiding en werving van nieuwe
muzikanten. Maar de voorzitter kon vertellen dat er stevig werk werd gemaakt van
de werving van nieuwe leden in alle leeftijdsgroepen en wijken. Nu en in de
toekomst.
De rondvraag leverde onder meer het verzoek op om nieuwe krachten te werven
voor het ophalen van het oudpapier in de buitenwijken. De muziekbibliotheek zal
werk gaan maken van het in kaart brengen van een lading ongesorteerde
bladmuziek voor het orkest
Voorzitter Wern van Asseldonk sloot de bespreking af en dankte de vergadering
voor ieders positieve inbreng.

Foto’s: José van de Wijdeven, Will Barten

Midzomeravondconcert

Muziekvereniging OBK vierde midzomer op woensdag 26 juni 2024. Midzomer is traditioneel gezien de dag van de zonnewende: de dag dat de zon het langst aan de hemel staat. Maar de zon was overdag alom aanwezig.
Op het Hertogjanplein was een sfeervolle oranje hoek ingericht, speciaal voor dit OBK-evenement uitgeleend door de organisatoren van het Erpse EK-Oranjeplein.
Sandy Rombout zorgde voor de verbindende teksten tussen de orkesten.
Opleidingsorkest en opstapgroep Funtastic speelden om beurten met de jeugdslagwerkgroep Funtastic. Dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens hadden passende titels gezocht bij het thema. Een langzallieleven was er voor de jarige Luuk die dit weekend ook slaagde voor zijn examen A op trombone.
Daarna was het de beurt aan Project Laatbloeiers: een groep muzikanten die op latere leeftijd de uitdaging aanging een muziekinstrument te gaan bespelen. Onder leiding van Peter Spierings ging hen deze vuurdoop uitstekend af.
De slagwerkgroep onder leiding van dit keer Jop Schellekens wist de aandacht van het publiek vast te houden. Met een uitgebreid scala van instrumenten en wisselende spelers een lust voor oog en oor. Waarna het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers de avond afrondde met passende titels en een vrolijk en enthousiast gezongen “Zo lang ik kan blijf ik hier spelen”.
Na afloop ruimden de muzikanten gezamenlijk de stoelen en tafels op, die geleend waren van Partycentrum Van Haandel.
Het bleef nog lang onrustig, daar in het Erpse centrum.

Foto’s: José van de Wijdeven, Paul van Antwerpen, Daniëlle Kruytzer, Lowie van der Heijden.

OBK’s festival voor solisten en kleine ensembles


Op zondagmiddag 23 juni vond het solistenfestival van Muziekverenging OBK plaats in de evenementenzaal van Ter Aa in Erp.
Er kwamen zo’n 22 optredens van solisten en kleine ensembles voorbij. Met uiteenlopende instrumenten, zoals marimba, bongo’s en temple blocks, snaredrum met cowbell en bassdrum. Maar ook trompet, fluit, trombone, saxofoon en klarinet waren vertegenwoordigd, evenals duo’s bastuba’s en celli.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende het festival waarbij 32 muzikanten hadden beantwoord aan de oproep van de organiserende commissie.
Afsluiting van de middag vond plaats middels de uitreiking van de rapporten, oorkondes en prijzen.
Jurylid Djuri den Tuinder verwoordde de gedachten van de jury wat de optredens betreft.

Trompettist Mees ter Laak mocht de prijs voor de beste performance bij de blaasmuzikanten in ontvangst nemen.
Marimbaspeler Ward van der Heijden nam de prijs voor de beste slagwerker mee naar huis.
Het cello-duo Jori van den Akker en Jan Fransen veroverde de aanmoedigingsprijs.

In de jury hadden Sef Pijpers voor de blazers en strijkers en Djuri den Tuinder voor de slagwerkers plaatsgenomen.
Rini van den Elzen presenteerde de middag.
Leden van OBK’s slagwerkgroep zetten stoelen, lessenaars en slaginstrumenten klaar voor de optredenden.

Dank aan de organisatie: Commissie Solistenfestival met Anne Marie, Daniëlle, Desirée en Helma.

Foto’s: José van de Wijdeven

Geslaagd!

 Geslaagd voor Trombone, diploma A:
Luuk van de Wijdeven.

Namens Muziekvereniging OBK proficiat!

Succesvolle OBK Kracht uitvoering

Op woensdag 12 juni presenteerde de muziekopleiding van Muziekvereniging OBK Kracht de afsluiting van een scholenproject.
In de afgelopen weken bezochten muzikanten en docenten de scholen in Erp en Boerdonk. Teneinde de jeugd kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Met natuurlijk de nadruk op slagwerk- en blaasinstrumenten.
In evenementencentrum Ter Aa lieten opleidingsorkest/opstapgroep Funtastic en jeugdslagwerkgroep Funtastic horen en zien wat zij zoal in hun mars hebben.
Onder de bezielende leiding van dirigenten/docenten Remco Spierings en Henk Schellekens werden kinderen op het podium uitgenodigd. Om samen met de Funtasticensembles muziek te maken; een kakafonie brak uit, maar de kids vonden het top! En enkele dapperen durfden de eerste stapjes te zetten om het orkest te dirigeren.
Een volle zaal genoot eveneens van de uitvoeringen, gezien het applaus na elk nummer.
Na afloop konden de kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te proberen op de instrumentenmarkt en te kwissen. Een behoorlijk aantal enthousiasten schreef zich overigens in voor de gratis proeflessen! Hieruit blijkt het succes van alle inspanningen.

Met dank aan de dirigenten Remco en Henk, de docenten en muzikanten van OBK die de scholen bezochten én aan de opleidingscommissie, die achter de schermen veel werk verzette: Angela, Niels, Esther en Susanne.

Foto’s: José van de Wijdeven, Judith van den Acker, e.a.

Slagwerkgroep bij Avond4daagse

Gedurende de eerste week van juni vindt in Erp traditiegetrouw de Avondwandel4daagse plaats.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK verwelkomde de passerende wandelaars in het Molenpark met onderhoudende slagwerkmuziek.
De muzikanten ruilden er hun wekelijkse repetitie graag voor in!
Onder leiding van dirigent Henk Schellekens verrasten de drummende muzikanten het wandelpubliek met onverwachte klanken en beats.
En het mooie weer liet de passerende wandelaars even stilstaan om te luisteren.   

Foto’s: José van de Wijdeven, Jan van de Wijdeven

Voeg je koptekst hier toe

Funtastic uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart

Op zondag 2 juni troffen elkaar in het Muziekhuis te Volkel een drietal opleidingsorkesten:
Opleidingsorkest Enjoy uit Volkel, het Opleidingsorkest van de Zijtaartse Fanfare St.Cecilia en ons eigen Opleidingsorkest Funtastic.
Het Volkelse orkest werd gedirigeerd door Jonie Pijpers. De beide andere orkesten stonden onder leiding van Remco Spierings.
Om beurten verzorgden de ensembles een deel van het biijzonder onderhoudende programma, waarbij ook titels werden uitgevoerd door de gezamenlijke orkesten.
En het programma was bijzonder veelzijdig. Zowel Jonie Pijpers als Remco Spierings namen de tijd om details van dat programma uit te leggen. Popnummers en de lancering van een raket kwamen voorbij. Het opstaporkest van Funtastic werd uitgebreid voorgesteld aan het pub
Voor zowel de toehoorders als de muzikanten was het een aangename activiteit, dit uitwisselingsconcert.