Jaarvergadering 2023

Op woensdag 5 april hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering. Naast een groot aantal leden was ook erelid Kees Bressers aanwezig. 

Na een woord van welkom door voorzitter Wern van Asseldonk kwam het verslag van activiteiten in 2022 aan de orde. De voorzitter noemde het een bewogen jaar. Secretaris Judith van den Acker oogstte een applaus van de vergadering.

Penningmeester Arno Manders deed verslag van het financieel boekjaar 2022 middels projectie van de voornaamste cijfers. Aandacht was er met name voor de donateursactie en de oudpapieractie. Na een korte rapportage van de kascommissie bij monde van Jori van den Akker, ging de vergadering over tot dechargeren van penningmeester en bestuur. Mieke van der Staak trad toe tot de kascommissie die verder bemand wordt door Willy Meesters.

De bestuursverkiezing bestond uit 2 delen. Op de eerste plaats trad Imke van Lankveld af. Voorzitter Van Asseldonk memoreerde haar verdiensten voor de vereniging. Een welverdiend applaus en een boeket waren haar deel.
Het bestuur stelde voor om in de vacante plaats Nicky Verwegen te benoemen wat ook weer een instemmend applaus van de vergadering opleverde.

Voor het tweede deel van de bestuursverkiezing nam penningmeester Arno Manders het woord. Wern van Asseldonk en Jesse van Lankveld waren aftredend doch herkiesbaar. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om beiden te herbenoemen.

Bestuurslid Jesse van Lankveld benoemde de voornaamste activiteiten 2023: op 4 juni een concert van harmonieorkest en slagwerkgroep bij de Keldonkse molen. Voor het overige deel van het resterende jaar zal er veel aandacht zijn voor Lost in Music.

In 2024 streeft de vereniging naar een muziekreis. Susanne Vissers en Daniëlle Wansink deden de eerste plannen uit de doeken. Het Hemelvaartweekend van dat jaar lijkt de WeekendCommissie OBK het meest geschikt. Susanne deelde mee dat de bestaande Weekendcommissie danig wordt uitgebreid. De reis is bedoeld voor alle muzikanten van OBK, de bestuursleden en de leerlingen 18+.

Susanne Vissers, Esther Verkuijlen en Judith van den Acker zitten in de opleidingscommissie. Bij monde van Susanne riepen zij vrijwilligers op om deze commissie te komen versterken.

Over de plannen die de Toekomstvisie van OBK betreffen, vertelde Sandy Rombout uitgebreid aan de hand van lichtbeelden en muziek. Samen met Daniëlle Wansink en Britt Baggermans is het Team Toekomst compleet. Hun missie moet het imago van OBK ontdoen van stof. Wordt vervolgd!

Ook deze jaarvergadering worden er weer jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij waren er wel niet bij maar toch werd er over hen gepraat. Christ van Bree is 12 1/2 jaar lid: voormalig voorzitter en nu erelid. Martien Beekmans 50 jaar lid: oud-muzikant, voormalig bestuurslid en nu erelid. Zij worden door de voorzitter thuis bezocht met een bloemetje.

Mededelingen betroffen dit keer diverse zaken. De contributie blijft ongewijzigd, de commissie PR zoekt liefhebbers om voor OBK te vloggen, Truus van den Tillaart gaat de kostuums van de club beheren en het afmelden moet voortaan bij Sonja Meulepas. Zie daarvoor ook de website www.obk-erp.nl of www.harmonieobk.nl, pagina Contact. 

En toen was het tijd voor de rondvraag, waarbij diverse onderwerpen aan de orde werden gesteld. Het ging over de muziek met Kerstmis en Sinterklaas, over het OMNI-park en OBK, over de toekomst van OBK na 2024, over nieuwe vrijwilligers voor de commissie OBK+, over de Vrienden van OBK, het OBK-festival voor solisten en kleine ensembles, over het bezoeken van solistenconoursen elders en er was een knipoog over de zorg voor de oudere muzikant.

Voorzitter Van Asseldonk beantwoordde alle vragen, al zullen enkele zaken nog wel onder de loep worden genomen. Onder dank aan de vergadering sloot hij de bijeenkomst.

Midzomeravondconcert

Muziekvereniging OBK vierde midzomer op woensdag 26 juni 2024. Midzomer is traditioneel gezien de dag van de zonnewende: de dag dat de zon het langst aan de hemel staat. Maar de zon was overdag alom aanwezig.
Op het Hertogjanplein was een sfeervolle oranje hoek ingericht, speciaal voor dit OBK-evenement uitgeleend door de organisatoren van het Erpse EK-Oranjeplein.
Sandy Rombout zorgde voor de verbindende teksten tussen de orkesten.
Opleidingsorkest en opstapgroep Funtastic speelden om beurten met de jeugdslagwerkgroep Funtastic. Dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens hadden passende titels gezocht bij het thema. Een langzallieleven was er voor de jarige Luuk die dit weekend ook slaagde voor zijn examen A op trombone.
Daarna was het de beurt aan Project Laatbloeiers: een groep muzikanten die op latere leeftijd de uitdaging aanging een muziekinstrument te gaan bespelen. Onder leiding van Peter Spierings ging hen deze vuurdoop uitstekend af.
De slagwerkgroep onder leiding van dit keer Jop Schellekens wist de aandacht van het publiek vast te houden. Met een uitgebreid scala van instrumenten en wisselende spelers een lust voor oog en oor. Waarna het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers de avond afrondde met passende titels en een vrolijk en enthousiast gezongen “Zo lang ik kan blijf ik hier spelen”.
Na afloop ruimden de muzikanten gezamenlijk de stoelen en tafels op, die geleend waren van Partycentrum Van Haandel.
Het bleef nog lang onrustig, daar in het Erpse centrum.

Foto’s: José van de Wijdeven, Paul van Antwerpen, Daniëlle Kruytzer, Lowie van der Heijden.

OBK’s festival voor solisten en kleine ensembles


Op zondagmiddag 23 juni vond het solistenfestival van Muziekverenging OBK plaats in de evenementenzaal van Ter Aa in Erp.
Er kwamen zo’n 22 optredens van solisten en kleine ensembles voorbij. Met uiteenlopende instrumenten, zoals marimba, bongo’s en temple blocks, snaredrum met cowbell en bassdrum. Maar ook trompet, fluit, trombone, saxofoon en klarinet waren vertegenwoordigd, evenals duo’s bastuba’s en celli.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende het festival waarbij 32 muzikanten hadden beantwoord aan de oproep van de organiserende commissie.
Afsluiting van de middag vond plaats middels de uitreiking van de rapporten, oorkondes en prijzen.
Jurylid Djuri den Tuinder verwoordde de gedachten van de jury wat de optredens betreft.

Trompettist Mees ter Laak mocht de prijs voor de beste performance bij de blaasmuzikanten in ontvangst nemen.
Marimbaspeler Ward van der Heijden nam de prijs voor de beste slagwerker mee naar huis.
Het cello-duo Jori van den Akker en Jan Fransen veroverde de aanmoedigingsprijs.

In de jury hadden Sef Pijpers voor de blazers en strijkers en Djuri den Tuinder voor de slagwerkers plaatsgenomen.
Rini van den Elzen presenteerde de middag.
Leden van OBK’s slagwerkgroep zetten stoelen, lessenaars en slaginstrumenten klaar voor de optredenden.

Dank aan de organisatie: Commissie Solistenfestival met Anne Marie, Daniëlle, Desirée en Helma.

Foto’s: José van de Wijdeven

Geslaagd!

 Geslaagd voor Trombone, diploma A:
Luuk van de Wijdeven.

Namens Muziekvereniging OBK proficiat!

Succesvolle OBK Kracht uitvoering

Op woensdag 12 juni presenteerde de muziekopleiding van Muziekvereniging OBK Kracht de afsluiting van een scholenproject.
In de afgelopen weken bezochten muzikanten en docenten de scholen in Erp en Boerdonk. Teneinde de jeugd kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Met natuurlijk de nadruk op slagwerk- en blaasinstrumenten.
In evenementencentrum Ter Aa lieten opleidingsorkest/opstapgroep Funtastic en jeugdslagwerkgroep Funtastic horen en zien wat zij zoal in hun mars hebben.
Onder de bezielende leiding van dirigenten/docenten Remco Spierings en Henk Schellekens werden kinderen op het podium uitgenodigd. Om samen met de Funtasticensembles muziek te maken; een kakafonie brak uit, maar de kids vonden het top! En enkele dapperen durfden de eerste stapjes te zetten om het orkest te dirigeren.
Een volle zaal genoot eveneens van de uitvoeringen, gezien het applaus na elk nummer.
Na afloop konden de kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te proberen op de instrumentenmarkt en te kwissen. Een behoorlijk aantal enthousiasten schreef zich overigens in voor de gratis proeflessen! Hieruit blijkt het succes van alle inspanningen.

Met dank aan de dirigenten Remco en Henk, de docenten en muzikanten van OBK die de scholen bezochten én aan de opleidingscommissie, die achter de schermen veel werk verzette: Angela, Niels, Esther en Susanne.

Foto’s: José van de Wijdeven, Judith van den Acker, e.a.

Slagwerkgroep bij Avond4daagse

Gedurende de eerste week van juni vindt in Erp traditiegetrouw de Avondwandel4daagse plaats.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK verwelkomde de passerende wandelaars in het Molenpark met onderhoudende slagwerkmuziek.
De muzikanten ruilden er hun wekelijkse repetitie graag voor in!
Onder leiding van dirigent Henk Schellekens verrasten de drummende muzikanten het wandelpubliek met onverwachte klanken en beats.
En het mooie weer liet de passerende wandelaars even stilstaan om te luisteren.   

Foto’s: José van de Wijdeven, Jan van de Wijdeven

Voeg je koptekst hier toe

Funtastic uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart

Op zondag 2 juni troffen elkaar in het Muziekhuis te Volkel een drietal opleidingsorkesten:
Opleidingsorkest Enjoy uit Volkel, het Opleidingsorkest van de Zijtaartse Fanfare St.Cecilia en ons eigen Opleidingsorkest Funtastic.
Het Volkelse orkest werd gedirigeerd door Jonie Pijpers. De beide andere orkesten stonden onder leiding van Remco Spierings.
Om beurten verzorgden de ensembles een deel van het biijzonder onderhoudende programma, waarbij ook titels werden uitgevoerd door de gezamenlijke orkesten.
En het programma was bijzonder veelzijdig. Zowel Jonie Pijpers als Remco Spierings namen de tijd om details van dat programma uit te leggen. Popnummers en de lancering van een raket kwamen voorbij. Het opstaporkest van Funtastic werd uitgebreid voorgesteld aan het pub
Voor zowel de toehoorders als de muzikanten was het een aangename activiteit, dit uitwisselingsconcert.