Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2022

Op woensdag 6 april 2022 hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering. Bij Van Haandel aan het Hertog Janplein, direct na een korte repetitie van het harmonieorkest.

Aanwezig waren de ereleden Piet Vermunt, Kees Bressers en Christ van Bree.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende de vergadering met een woord van welkom en ging onverwijld aan de slag met de rest van de agenda.

Het verslag van activiteiten in 2021 werd met dank voor het vele werk van secretaris Judith van den Acker met applaus aangenomen.

Daarna ging penningmeester Arno Manders met een presentatie via de beamer in op het financieel jaarverslag over 2021. Hij wees op de wijziging van de donateursactie die nu nagenoeg automatisch verloopt. En ook voor de oud papieractie vroeg hij aandacht. De kascommissie, bestaande uit Jori van den Akker en Henry van der Voort, noemde de boeken keurig bijgehouden. Met een applaus werd de penningmeester decharge verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit opnieuw Jori en Willy Meesters.

Het hierop volgende item betrof de bestuursverkiezing. Aftredend en direct herkiesbaar waren Arno Manders, Imke van Lankveld en Judith van den Acker. Alle drie werden met een luid applaus herkozen.

Harry Kobus, al jaren verantwoordelijk voor de pr van OBK, koos ervoor om niet langer deel uit te maken van het bestuur. De voorzitter bedankte hem voor zijn werk voor de vereniging en roemde zijn klankbordfunctie tijdens de afgelopen jaren. Harry reageerde met een kort dankwoord. Met een boeket namens OBK nam hij afscheid.
In Harry’s plaats stelde het bestuur voor om Daniëlle Wansink te benoemen als bestuurslid. In grote lijnen gaat Daniëlle door met het werk dat ze eigenlijk al enige tijd deed: het verzorgen van een uitgebreide en nauwkeurige pr voor OBK. 

De toekomstvisie van OBK werd de leden thuisgestuurd. Bestuurslid Imke van Lankveld noemde een aantal punten uit het lijvige document: familiegevoel, het samen muziek maken, uitdragen wat voor sprankelende vereniging OBK is, taak en rol van het bestuur veranderen, hoe de jeugd betrekken: nieuwe projecten.

Er kwamen opmerkingen uit de vergadering. Maar deze toekomstvisie is een dynamisch werkstuk, aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Overleg is steeds belangrijk en het bestuur neemt de genoemde punten uit de vergadering serieus.
 
Jesse van Lankveld, vicevoorzitter van OBK, somde de voornaamste activiteiten in 2022 op: Het Blauwe Uur, NOIZZ en een kerstconcert dat verzorgd gaat worden door het harmonieorkest en het opleidingsorkest Funtastic.
Verder zag hij in 2023 een voorjaarsconcert met Terpsichore, omdat de kerstconcerten in de afgelopen jaren niet door konden gaan.
En natuurlijk eveneens Lost in music in het najaar van 2023. Wellicht zat er verderop nog een concertreis of weekend aan te komen….
 
Het voorlaatste agendapunt betrof de huldiging van een tweetal 12 1/2 -jarige jubilarissen: Nicky Verwegen en Imke van Lankveld. Voor beiden waren er lovende woorden van voorzitter Van Asseldonk en traditiegetrouw een boeket bloemen, overhandigd door de vicevoorzitter..
 
Van de rondvraag werd gebruik gemaakt door diverse leden.
Met name werd aandacht gevraagd voor het gezamenlijk opruimen van het slagwerk na repetities en concerten. Wat is er aan te doen?
Verder een vraag over jonge muzikanten bij het orkest en de slagwerkgroep: worden ze wel voldoende begeleid als ze zijn ingestroomd? Er werden diverse suggesties gedaan. 
Een derde derde vraag betrof het vermeende gebrek aan muzikaal aanbod voor de jongste kinderen. Phoenix en CHV Academy werden genoemd als leveranciers van muzikale vorming van jonge kinderen.
Vanuit het bestuur werd gewezen op het belang van de Dodenherdenking op 4 mei. Op de filmavond OBK 100 op 23 april en de bijbehorende tentoonstelling dat weekend. 
 
Voorzitter Wern van Asseldonk sloot de vergadering met dank aan ieders inbreng, maar niet voordat hij meedeelde dat de OBK 100 sponsorcommissie een bedrag van OBK en Stichting Harmonieus mocht verwachten.
 

Midzomeravondconcert

Muziekvereniging OBK vierde midzomer op woensdag 26 juni 2024. Midzomer is traditioneel gezien de dag van de zonnewende: de dag dat de zon het langst aan de hemel staat. Maar de zon was overdag alom aanwezig.
Op het Hertogjanplein was een sfeervolle oranje hoek ingericht, speciaal voor dit OBK-evenement uitgeleend door de organisatoren van het Erpse EK-Oranjeplein.
Sandy Rombout zorgde voor de verbindende teksten tussen de orkesten.
Opleidingsorkest en opstapgroep Funtastic speelden om beurten met de jeugdslagwerkgroep Funtastic. Dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens hadden passende titels gezocht bij het thema. Een langzallieleven was er voor de jarige Luuk die dit weekend ook slaagde voor zijn examen A op trombone.
Daarna was het de beurt aan Project Laatbloeiers: een groep muzikanten die op latere leeftijd de uitdaging aanging een muziekinstrument te gaan bespelen. Onder leiding van Peter Spierings ging hen deze vuurdoop uitstekend af.
De slagwerkgroep onder leiding van dit keer Jop Schellekens wist de aandacht van het publiek vast te houden. Met een uitgebreid scala van instrumenten en wisselende spelers een lust voor oog en oor. Waarna het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers de avond afrondde met passende titels en een vrolijk en enthousiast gezongen “Zo lang ik kan blijf ik hier spelen”.
Na afloop ruimden de muzikanten gezamenlijk de stoelen en tafels op, die geleend waren van Partycentrum Van Haandel.
Het bleef nog lang onrustig, daar in het Erpse centrum.

Foto’s: José van de Wijdeven, Paul van Antwerpen, Daniëlle Kruytzer, Lowie van der Heijden.

OBK’s festival voor solisten en kleine ensembles


Op zondagmiddag 23 juni vond het solistenfestival van Muziekverenging OBK plaats in de evenementenzaal van Ter Aa in Erp.
Er kwamen zo’n 22 optredens van solisten en kleine ensembles voorbij. Met uiteenlopende instrumenten, zoals marimba, bongo’s en temple blocks, snaredrum met cowbell en bassdrum. Maar ook trompet, fluit, trombone, saxofoon en klarinet waren vertegenwoordigd, evenals duo’s bastuba’s en celli.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende het festival waarbij 32 muzikanten hadden beantwoord aan de oproep van de organiserende commissie.
Afsluiting van de middag vond plaats middels de uitreiking van de rapporten, oorkondes en prijzen.
Jurylid Djuri den Tuinder verwoordde de gedachten van de jury wat de optredens betreft.

Trompettist Mees ter Laak mocht de prijs voor de beste performance bij de blaasmuzikanten in ontvangst nemen.
Marimbaspeler Ward van der Heijden nam de prijs voor de beste slagwerker mee naar huis.
Het cello-duo Jori van den Akker en Jan Fransen veroverde de aanmoedigingsprijs.

In de jury hadden Sef Pijpers voor de blazers en strijkers en Djuri den Tuinder voor de slagwerkers plaatsgenomen.
Rini van den Elzen presenteerde de middag.
Leden van OBK’s slagwerkgroep zetten stoelen, lessenaars en slaginstrumenten klaar voor de optredenden.

Dank aan de organisatie: Commissie Solistenfestival met Anne Marie, Daniëlle, Desirée en Helma.

Foto’s: José van de Wijdeven

Geslaagd!

 Geslaagd voor Trombone, diploma A:
Luuk van de Wijdeven.

Namens Muziekvereniging OBK proficiat!

Succesvolle OBK Kracht uitvoering

Op woensdag 12 juni presenteerde de muziekopleiding van Muziekvereniging OBK Kracht de afsluiting van een scholenproject.
In de afgelopen weken bezochten muzikanten en docenten de scholen in Erp en Boerdonk. Teneinde de jeugd kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Met natuurlijk de nadruk op slagwerk- en blaasinstrumenten.
In evenementencentrum Ter Aa lieten opleidingsorkest/opstapgroep Funtastic en jeugdslagwerkgroep Funtastic horen en zien wat zij zoal in hun mars hebben.
Onder de bezielende leiding van dirigenten/docenten Remco Spierings en Henk Schellekens werden kinderen op het podium uitgenodigd. Om samen met de Funtasticensembles muziek te maken; een kakafonie brak uit, maar de kids vonden het top! En enkele dapperen durfden de eerste stapjes te zetten om het orkest te dirigeren.
Een volle zaal genoot eveneens van de uitvoeringen, gezien het applaus na elk nummer.
Na afloop konden de kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te proberen op de instrumentenmarkt en te kwissen. Een behoorlijk aantal enthousiasten schreef zich overigens in voor de gratis proeflessen! Hieruit blijkt het succes van alle inspanningen.

Met dank aan de dirigenten Remco en Henk, de docenten en muzikanten van OBK die de scholen bezochten én aan de opleidingscommissie, die achter de schermen veel werk verzette: Angela, Niels, Esther en Susanne.

Foto’s: José van de Wijdeven, Judith van den Acker, e.a.

Slagwerkgroep bij Avond4daagse

Gedurende de eerste week van juni vindt in Erp traditiegetrouw de Avondwandel4daagse plaats.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK verwelkomde de passerende wandelaars in het Molenpark met onderhoudende slagwerkmuziek.
De muzikanten ruilden er hun wekelijkse repetitie graag voor in!
Onder leiding van dirigent Henk Schellekens verrasten de drummende muzikanten het wandelpubliek met onverwachte klanken en beats.
En het mooie weer liet de passerende wandelaars even stilstaan om te luisteren.   

Foto’s: José van de Wijdeven, Jan van de Wijdeven

Voeg je koptekst hier toe

Funtastic uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart

Op zondag 2 juni troffen elkaar in het Muziekhuis te Volkel een drietal opleidingsorkesten:
Opleidingsorkest Enjoy uit Volkel, het Opleidingsorkest van de Zijtaartse Fanfare St.Cecilia en ons eigen Opleidingsorkest Funtastic.
Het Volkelse orkest werd gedirigeerd door Jonie Pijpers. De beide andere orkesten stonden onder leiding van Remco Spierings.
Om beurten verzorgden de ensembles een deel van het biijzonder onderhoudende programma, waarbij ook titels werden uitgevoerd door de gezamenlijke orkesten.
En het programma was bijzonder veelzijdig. Zowel Jonie Pijpers als Remco Spierings namen de tijd om details van dat programma uit te leggen. Popnummers en de lancering van een raket kwamen voorbij. Het opstaporkest van Funtastic werd uitgebreid voorgesteld aan het pub
Voor zowel de toehoorders als de muzikanten was het een aangename activiteit, dit uitwisselingsconcert.