Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2021

De vergadering vond online plaats via Teams, vanwege de geldende coronavoorschriften. Lonneke Jansen zorgde voor de technische ondersteuning, terwijl Paul van Antwerpen de sheets toonde. Uitnodiging kwam via mail van secretaris Judith van den Acker.

 

1. Opening door de vicevoorzitter, Harry Kobus.

2. Verslag van activiteiten in 2020. Wern van Asseldonk deed verslag van de voornaamste activiteiten.

3. Financieel verslag van de boekjaren 2019 en 2020: penningmeester Arno Manders
met verslag van de kascommissie: Joke Biemans en en Henry van der Voort
De donateursactie bleek in 2020 een behoorlijke deuk te hebben opgelopen. We konden de donateursactie immers niet door laten gaan… De oudpapieractie vertoonde een stijging wat de opbrengst betreft.

4. De bestuursverkiezing verliep zoals het bestuur voorstelde:

Aftredend (volgens het rooster in het jaarverslag):

– Harry Kobus, aftredend en herkiesbaar.

– Tijn van Brussel, aftredend en niet herkiesbaar.

– Manon van Brussel, aftredend en niet herkiesbaar.

Met instemming van het bestuur is besloten dat Wern van Asseldonk de nieuwe voorzitter wordt. Jesse van Lankveld zal de taken van vicevoorzitter op zich nemen. Het bestuur zoals dat nu is samengesteld.

Tijdens de online bestuursverkiezing bezocht een visiting OBK-team Tijn en Manon van Brussel om de scheidende bestuursleden een boeket te overhandigen.
Afscheidnemende voorzitter Tijn ontving van het reizende OBK-team de gouden OBK-speld voor alle werk voor OBK. Emotionele momenten volgden.

Wern van Asseldonk memoreerde intussen de verdiensten van Manon en Tijn voor OBK. Met name over Tijn wist hij een schitterende lijst van hoedanigheden te beschrijven. Hij noemde hem van jongsaf aan een begenadigd klarinettist, vanaf 2017 bespeelde Tijn de basklarinet. Hij was assistent dirigent van het harmonieorkest, bestuurslid van 1983 tot 1994, vanaf 2013 tot 2016 weer opnieuw in het bestuur maar nu als secretaris. Vanaf 2016 onze voorzitter. Tijn nam zitting in een groot aantal commissies en werkgroepen en was voorzitter van Stichting Harmonieus.

Tijn op zijn beurt sprak dankwoorden uit aan iedereen waarmee hij mocht samenwerken. Hij memoreerde enkele hoogtepunten maar ook droevige zaken tijdens de periode van zijn voorzitterschap. Hij legde uit wat zijn ziekte teweeg bracht en hoopte binnen afzienbare tijd weer repetities van slagwerkgroep en harmonieorkest te kunnen bezoeken. Moedige woorden, zo noemde vicevoorzitter Harry.

5. Bespreking voornaamste activiteiten 2021.
Harry Kobus noemde een Molenparkconcert, een jubilarissenconcert en een kerstconcert als mogelijkheden.

6. Meerjarenplanning 2021 tot en met 2024 in willekeurige volgorde:
Het Blauwe Uur, Noizz, Lost in Music en "toekomstmuziek"

7. Huldiging jubilaris:
Arno Manders, 12 1/2 jaar bestuurslid/penningmeester van OBK en van Harmonieus. Verantwoordelijk voor de financiële acties van de club. Ook Arno werd bezocht door de reizende OBK-bezoekers om hem een boeket te overhandigen.

8. Rondvraag: 
Angela stuurde een vraag: we zijn afgelopen periode mensen kwijt geraakt die we niet kunnen missen bij de organisatie van activiteiten, hoe moet dat verder?
Kersverse voorzitter Wern noemde de activiteiten die een commissie bestaande uit Imke, Jesse, Arno en Wern intussen ontplooid had. Buiten de box-denken en input vragen van iedereen die bij het beleid van OBK is betrokken. We zullen er nog van horen, beloofde hij.

9. De sluiting van de vergadering werd door Harry Kobus ter hand genomen. Onder meer met de wens dat we weer snel samen muziek zouden kunnen maken. En dat de volgende algemene ledenvergadering bij Van Haandel zou plaatshebben. Met een drankje aan de bar, na afloop, zo opperde hij.

De bezoekers van de online vergadering stemden in met een applausje voor het bestuur van onze muziekvereniging en het verloop van de meeting.

Foto’s hieronder: Imke van Lankveld, Jan van de Wijdeven.
Klik er op om ze te vergroten.

Midzomeravondconcert

Muziekvereniging OBK vierde midzomer op woensdag 26 juni 2024. Midzomer is traditioneel gezien de dag van de zonnewende: de dag dat de zon het langst aan de hemel staat. Maar de zon was overdag alom aanwezig.
Op het Hertogjanplein was een sfeervolle oranje hoek ingericht, speciaal voor dit OBK-evenement uitgeleend door de organisatoren van het Erpse EK-Oranjeplein.
Sandy Rombout zorgde voor de verbindende teksten tussen de orkesten.
Opleidingsorkest en opstapgroep Funtastic speelden om beurten met de jeugdslagwerkgroep Funtastic. Dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens hadden passende titels gezocht bij het thema. Een langzallieleven was er voor de jarige Luuk die dit weekend ook slaagde voor zijn examen A op trombone.
Daarna was het de beurt aan Project Laatbloeiers: een groep muzikanten die op latere leeftijd de uitdaging aanging een muziekinstrument te gaan bespelen. Onder leiding van Peter Spierings ging hen deze vuurdoop uitstekend af.
De slagwerkgroep onder leiding van dit keer Jop Schellekens wist de aandacht van het publiek vast te houden. Met een uitgebreid scala van instrumenten en wisselende spelers een lust voor oog en oor. Waarna het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers de avond afrondde met passende titels en een vrolijk en enthousiast gezongen “Zo lang ik kan blijf ik hier spelen”.
Na afloop ruimden de muzikanten gezamenlijk de stoelen en tafels op, die geleend waren van Partycentrum Van Haandel.
Het bleef nog lang onrustig, daar in het Erpse centrum.

Foto’s: José van de Wijdeven, Paul van Antwerpen, Daniëlle Kruytzer, Lowie van der Heijden.

OBK’s festival voor solisten en kleine ensembles


Op zondagmiddag 23 juni vond het solistenfestival van Muziekverenging OBK plaats in de evenementenzaal van Ter Aa in Erp.
Er kwamen zo’n 22 optredens van solisten en kleine ensembles voorbij. Met uiteenlopende instrumenten, zoals marimba, bongo’s en temple blocks, snaredrum met cowbell en bassdrum. Maar ook trompet, fluit, trombone, saxofoon en klarinet waren vertegenwoordigd, evenals duo’s bastuba’s en celli.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende het festival waarbij 32 muzikanten hadden beantwoord aan de oproep van de organiserende commissie.
Afsluiting van de middag vond plaats middels de uitreiking van de rapporten, oorkondes en prijzen.
Jurylid Djuri den Tuinder verwoordde de gedachten van de jury wat de optredens betreft.

Trompettist Mees ter Laak mocht de prijs voor de beste performance bij de blaasmuzikanten in ontvangst nemen.
Marimbaspeler Ward van der Heijden nam de prijs voor de beste slagwerker mee naar huis.
Het cello-duo Jori van den Akker en Jan Fransen veroverde de aanmoedigingsprijs.

In de jury hadden Sef Pijpers voor de blazers en strijkers en Djuri den Tuinder voor de slagwerkers plaatsgenomen.
Rini van den Elzen presenteerde de middag.
Leden van OBK’s slagwerkgroep zetten stoelen, lessenaars en slaginstrumenten klaar voor de optredenden.

Dank aan de organisatie: Commissie Solistenfestival met Anne Marie, Daniëlle, Desirée en Helma.

Foto’s: José van de Wijdeven

Geslaagd!

 Geslaagd voor Trombone, diploma A:
Luuk van de Wijdeven.

Namens Muziekvereniging OBK proficiat!

Succesvolle OBK Kracht uitvoering

Op woensdag 12 juni presenteerde de muziekopleiding van Muziekvereniging OBK Kracht de afsluiting van een scholenproject.
In de afgelopen weken bezochten muzikanten en docenten de scholen in Erp en Boerdonk. Teneinde de jeugd kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Met natuurlijk de nadruk op slagwerk- en blaasinstrumenten.
In evenementencentrum Ter Aa lieten opleidingsorkest/opstapgroep Funtastic en jeugdslagwerkgroep Funtastic horen en zien wat zij zoal in hun mars hebben.
Onder de bezielende leiding van dirigenten/docenten Remco Spierings en Henk Schellekens werden kinderen op het podium uitgenodigd. Om samen met de Funtasticensembles muziek te maken; een kakafonie brak uit, maar de kids vonden het top! En enkele dapperen durfden de eerste stapjes te zetten om het orkest te dirigeren.
Een volle zaal genoot eveneens van de uitvoeringen, gezien het applaus na elk nummer.
Na afloop konden de kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te proberen op de instrumentenmarkt en te kwissen. Een behoorlijk aantal enthousiasten schreef zich overigens in voor de gratis proeflessen! Hieruit blijkt het succes van alle inspanningen.

Met dank aan de dirigenten Remco en Henk, de docenten en muzikanten van OBK die de scholen bezochten én aan de opleidingscommissie, die achter de schermen veel werk verzette: Angela, Niels, Esther en Susanne.

Foto’s: José van de Wijdeven, Judith van den Acker, e.a.

Slagwerkgroep bij Avond4daagse

Gedurende de eerste week van juni vindt in Erp traditiegetrouw de Avondwandel4daagse plaats.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK verwelkomde de passerende wandelaars in het Molenpark met onderhoudende slagwerkmuziek.
De muzikanten ruilden er hun wekelijkse repetitie graag voor in!
Onder leiding van dirigent Henk Schellekens verrasten de drummende muzikanten het wandelpubliek met onverwachte klanken en beats.
En het mooie weer liet de passerende wandelaars even stilstaan om te luisteren.   

Foto’s: José van de Wijdeven, Jan van de Wijdeven

Voeg je koptekst hier toe

Funtastic uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart

Op zondag 2 juni troffen elkaar in het Muziekhuis te Volkel een drietal opleidingsorkesten:
Opleidingsorkest Enjoy uit Volkel, het Opleidingsorkest van de Zijtaartse Fanfare St.Cecilia en ons eigen Opleidingsorkest Funtastic.
Het Volkelse orkest werd gedirigeerd door Jonie Pijpers. De beide andere orkesten stonden onder leiding van Remco Spierings.
Om beurten verzorgden de ensembles een deel van het biijzonder onderhoudende programma, waarbij ook titels werden uitgevoerd door de gezamenlijke orkesten.
En het programma was bijzonder veelzijdig. Zowel Jonie Pijpers als Remco Spierings namen de tijd om details van dat programma uit te leggen. Popnummers en de lancering van een raket kwamen voorbij. Het opstaporkest van Funtastic werd uitgebreid voorgesteld aan het pub
Voor zowel de toehoorders als de muzikanten was het een aangename activiteit, dit uitwisselingsconcert.