Jubilerende muziekvereniging OBK kende meer turbulente tijden

Digitale publicatie Brabants Dagblad 5 juli 2020

ERP –  Het moest een jaar vol muzikale cadeaus aan Erp worden. Om iedereen mee te laten genieten van alles wat OBK te bieden heeft. En dat is, allemaal opgebouwd in een honderdjarig verenigingsleven, heel veel. De feestelijkheden zijn uitgesteld, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

FANFARE
OBK IN 1924, VIER JAAR NA DE HEROPRICHTING DOOR KAPELAAN VAN TARTWIJK. FOTO OBK


Wilma Gosselink 
 Bron: BD

Ze zitten in ontmoetingscentrum Ter Aa, waar al vele optredens plaatsvonden, en waar het kleine gezelschap nog eens terugblikt op de afgelopen eeuw. En de tijd daarvoor, want er was nogal wat gebeurd in Erp voordat in 1920 de oprichtingsakte voor OBK (Oefening Baart Kunst) getekend werd. 

Terug naar het begin

Oud-lid Martien Biermann (85), voorzitter Tijn van Brussel (63) en secretaris Jan van de Wijdeven (69, Stichting Harmonieus/OBK) en Madelijn Jansen (28) van de opleidingscommissie gaan terug naar het begin van de fanfare.  Al in 1863 had het dorp een eigen fanfare, dankzij eigen middelen. Vijftien jaar later vond men het tijd voor de aanstelling van een directeur en werd het gemeentebestuur om een ‘gratificatie’ gevraagd. Er kon honderd gulden worden opgehaald, een zegen voor de opgelopen kosten.

Semper Crescendo ter ziele

Uit een document van 1893 kan worden afgeleid dat fanfare Semper Crescendo op dat moment al ter ziele was. Met de brief, ondertekend met de nieuwe naam OBK, deed men het verzoek om een gemeentelijke bijdrage voor reparatie van muziekinstrumenten, vermoedelijk die van de opgeheven fanfare.

Te lang in het café blijven hangen

Met deze eerste OBK-vereniging liep het twintig jaar tamelijk gesmeerd, tot de herfst van 1913. Trombonist Van de Wijdeven lachend: ,,Aanleiding was de deelname aan de Antoniusprocessie van Keldonk. Na afloop daarvan waren de muzikanten te lang in het café blijven hangen, zo was de geestelijke overheid van mening, en er volgden desastreuze maatregelen. Veldwachter Koop nam de instrumenten in beslag en borg ze op in het gemeentehuis. Het gaf een hoop deining binnen en buiten het bestuur.”

Drumstokken van boxspijlen

Muziek maken betekent ook discipline..

Muziek maken betekent ook discipline.. Â© OBK

Tot 1920, toen kapelaan Van Tartwijk het initiatief nam voor de heroprichting van fanfare OBK en dit het startschot bleek voor een eeuw vrijwel onafgebroken muziek maken. In 1959 werd OBK aangevuld met een tamboerkorps, opgericht door Martien Biermann (85). ,,We begonnen op plankjes voorzien van een stuk autoband. En drumstokken gemaakt van de spijlen van een box. Er meldden zich meteen 16 deelnemers, bijna allemaal vrouwen. De burgemeester vond het goed dat ze lid werden”, herinnert Biemann zich. De fanfare werd een harmonieorkest en groeide uit tot een brede muziekvereniging.

Vaandel onvindbaar

De zusters van Aarle-Rixtel ontvingen in 1932 een bestelling voor een vaandel. Het werd een diepblauw exemplaar met in zilverstiksel de letters OBK erop geborduurd. Hiermee kon de vaandeldrager met trots voorop lopen. Tijdens WOII lagen de activiteiten echter stil en in ’45 bleek het vaandel onvindbaar. Tot in 2004 de dochter van George Higham contact opnam. Ze ontdekte via internet waar het vaandel, dat Higham in 1944 tijdens schermutselingen rond de corridor uit voorzorg in bewaring kreeg en uit noodzaak mee naar Schotland nam, thuishoorde. De familie bracht het vaandel terug naar Erp en volbracht daarmee de wens van de inmiddels overleden George.

Bonte geschiedenis

De geschiedenis van de OBK is bont, zo bevestigt de huidig voorzitter. ,,En nog altijd zijn we een heel actieve vereniging. Dat hadden we dit jaar zo graag nog eens uitgedragen, onder meer met een grote tentoonstelling en muziekspektakel Het Blauwe Uur. En met onze Slagwerkgroep, Lost In Music en jeugdproms NOIZZ.” Toch heeft het coronavirus niet alles stilgelegd. Er zijn online muzieklessen te volgen en inmiddels wordt er ook fysiek weer voorzichtig opgestart. Madelijn Jansen: ,,We willen de jeugd graag aan ons binden en dat lukt binnen OBK heel goed. Mede dankzij leuke schoolprojecten samen met Phoenix uit Veghel, maar ook omdat ouders zich zo betrokken opstellen.”

Ex-voorzitter van carnavalsvereniging De Uilen Marijn Pennings onderstreept de warme banden van de carnavalsclub met OBK. ,,Niets dan bewondering voor deze vereniging. Ze zijn er altijd bij, bij vrolijke maar ook bij verdrietige momenten in Erp. ”

Midzomeravondconcert

Muziekvereniging OBK vierde midzomer op woensdag 26 juni 2024. Midzomer is traditioneel gezien de dag van de zonnewende: de dag dat de zon het langst aan de hemel staat. Maar de zon was overdag alom aanwezig.
Op het Hertogjanplein was een sfeervolle oranje hoek ingericht, speciaal voor dit OBK-evenement uitgeleend door de organisatoren van het Erpse EK-Oranjeplein.
Sandy Rombout zorgde voor de verbindende teksten tussen de orkesten.
Opleidingsorkest en opstapgroep Funtastic speelden om beurten met de jeugdslagwerkgroep Funtastic. Dirigenten Remco Spierings en Jop Schellekens hadden passende titels gezocht bij het thema. Een langzallieleven was er voor de jarige Luuk die dit weekend ook slaagde voor zijn examen A op trombone.
Daarna was het de beurt aan Project Laatbloeiers: een groep muzikanten die op latere leeftijd de uitdaging aanging een muziekinstrument te gaan bespelen. Onder leiding van Peter Spierings ging hen deze vuurdoop uitstekend af.
De slagwerkgroep onder leiding van dit keer Jop Schellekens wist de aandacht van het publiek vast te houden. Met een uitgebreid scala van instrumenten en wisselende spelers een lust voor oog en oor. Waarna het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers de avond afrondde met passende titels en een vrolijk en enthousiast gezongen “Zo lang ik kan blijf ik hier spelen”.
Na afloop ruimden de muzikanten gezamenlijk de stoelen en tafels op, die geleend waren van Partycentrum Van Haandel.
Het bleef nog lang onrustig, daar in het Erpse centrum.

Foto’s: José van de Wijdeven, Paul van Antwerpen, Daniëlle Kruytzer, Lowie van der Heijden.

OBK’s festival voor solisten en kleine ensembles


Op zondagmiddag 23 juni vond het solistenfestival van Muziekverenging OBK plaats in de evenementenzaal van Ter Aa in Erp.
Er kwamen zo’n 22 optredens van solisten en kleine ensembles voorbij. Met uiteenlopende instrumenten, zoals marimba, bongo’s en temple blocks, snaredrum met cowbell en bassdrum. Maar ook trompet, fluit, trombone, saxofoon en klarinet waren vertegenwoordigd, evenals duo’s bastuba’s en celli.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende het festival waarbij 32 muzikanten hadden beantwoord aan de oproep van de organiserende commissie.
Afsluiting van de middag vond plaats middels de uitreiking van de rapporten, oorkondes en prijzen.
Jurylid Djuri den Tuinder verwoordde de gedachten van de jury wat de optredens betreft.

Trompettist Mees ter Laak mocht de prijs voor de beste performance bij de blaasmuzikanten in ontvangst nemen.
Marimbaspeler Ward van der Heijden nam de prijs voor de beste slagwerker mee naar huis.
Het cello-duo Jori van den Akker en Jan Fransen veroverde de aanmoedigingsprijs.

In de jury hadden Sef Pijpers voor de blazers en strijkers en Djuri den Tuinder voor de slagwerkers plaatsgenomen.
Rini van den Elzen presenteerde de middag.
Leden van OBK’s slagwerkgroep zetten stoelen, lessenaars en slaginstrumenten klaar voor de optredenden.

Dank aan de organisatie: Commissie Solistenfestival met Anne Marie, Daniëlle, Desirée en Helma.

Foto’s: José van de Wijdeven

Geslaagd!

 Geslaagd voor Trombone, diploma A:
Luuk van de Wijdeven.

Namens Muziekvereniging OBK proficiat!

Succesvolle OBK Kracht uitvoering

Op woensdag 12 juni presenteerde de muziekopleiding van Muziekvereniging OBK Kracht de afsluiting van een scholenproject.
In de afgelopen weken bezochten muzikanten en docenten de scholen in Erp en Boerdonk. Teneinde de jeugd kennis te laten maken met muziekinstrumenten. Met natuurlijk de nadruk op slagwerk- en blaasinstrumenten.
In evenementencentrum Ter Aa lieten opleidingsorkest/opstapgroep Funtastic en jeugdslagwerkgroep Funtastic horen en zien wat zij zoal in hun mars hebben.
Onder de bezielende leiding van dirigenten/docenten Remco Spierings en Henk Schellekens werden kinderen op het podium uitgenodigd. Om samen met de Funtasticensembles muziek te maken; een kakafonie brak uit, maar de kids vonden het top! En enkele dapperen durfden de eerste stapjes te zetten om het orkest te dirigeren.
Een volle zaal genoot eveneens van de uitvoeringen, gezien het applaus na elk nummer.
Na afloop konden de kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om muziekinstrumenten uit te proberen op de instrumentenmarkt en te kwissen. Een behoorlijk aantal enthousiasten schreef zich overigens in voor de gratis proeflessen! Hieruit blijkt het succes van alle inspanningen.

Met dank aan de dirigenten Remco en Henk, de docenten en muzikanten van OBK die de scholen bezochten én aan de opleidingscommissie, die achter de schermen veel werk verzette: Angela, Niels, Esther en Susanne.

Foto’s: José van de Wijdeven, Judith van den Acker, e.a.

Slagwerkgroep bij Avond4daagse

Gedurende de eerste week van juni vindt in Erp traditiegetrouw de Avondwandel4daagse plaats.
De slagwerkgroep van Muziekvereniging OBK verwelkomde de passerende wandelaars in het Molenpark met onderhoudende slagwerkmuziek.
De muzikanten ruilden er hun wekelijkse repetitie graag voor in!
Onder leiding van dirigent Henk Schellekens verrasten de drummende muzikanten het wandelpubliek met onverwachte klanken en beats.
En het mooie weer liet de passerende wandelaars even stilstaan om te luisteren.   

Foto’s: José van de Wijdeven, Jan van de Wijdeven

Voeg je koptekst hier toe

Funtastic uitwisselingsconcert met Volkel en Zijtaart

Op zondag 2 juni troffen elkaar in het Muziekhuis te Volkel een drietal opleidingsorkesten:
Opleidingsorkest Enjoy uit Volkel, het Opleidingsorkest van de Zijtaartse Fanfare St.Cecilia en ons eigen Opleidingsorkest Funtastic.
Het Volkelse orkest werd gedirigeerd door Jonie Pijpers. De beide andere orkesten stonden onder leiding van Remco Spierings.
Om beurten verzorgden de ensembles een deel van het biijzonder onderhoudende programma, waarbij ook titels werden uitgevoerd door de gezamenlijke orkesten.
En het programma was bijzonder veelzijdig. Zowel Jonie Pijpers als Remco Spierings namen de tijd om details van dat programma uit te leggen. Popnummers en de lancering van een raket kwamen voorbij. Het opstaporkest van Funtastic werd uitgebreid voorgesteld aan het pub
Voor zowel de toehoorders als de muzikanten was het een aangename activiteit, dit uitwisselingsconcert.